Şer'iyye Sicilleri Hakkında

Osmanlı Devleti’nin din, dil, etnik yapı ve kültür bakımından homojen olmayan bir bölgede altı asır ayakta kalmasının şüphesiz askerî, idârî, iktisâdî, sosyal ve kültürel sebepleri vardır. Dünya tarihinde çok sık rastlanmayan böyle bir başarıyı tek bir sebeple açıklamak elbette mümkün değildir. Ancak bu başarının altında Osmanlı yönetim ve hukuk anlayışının çok önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple olacak ki son zamanlarda yerli ve yabancı araştırmacıların Osmanlı  yönetim tarzına ve hukuk anlayışına yönelik ilgilerinde gözle görülür bir artış olmuştur. Osmanlı hukukunun en önemli kaynağı ise şüphesiz sayıları on binleri aşan mahkeme defterleridir.

Osmanlı tarihi araştırmalarında şer’iyye sicilleri sadece hukûkî bir kaynak olmaktan çok sosyal, iktisâdî, idârî alanda da önemli kaynaklardır. Son dönemde üniversitelerin bir çok bölümünde şer’iyye sicili kaynaklı tezler hazırlanmaktadır. Şer’iyye sicillerinin günümüze ulaşması sürecinde bir çok tahribata uğramıştır. Gerek bu tahribat gerekse yazı türünden kaynaklı okuma sorunları ortaya çıkmaktadır. İşte bu sebepten sitemizde bu sıkıntının ortadan kaldırılabilmesi için, Şer’iyye sicillerini tezlerinde kaynak olarak kullanacak olan araştırmacılara yardımcı olmayı amaçlıyoruz.