Hakkımızda

Osmanlı Tarihi araştırmaları bakımından Şer‘iyye Sicilleri çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü ait oldukları döneme ilişkin en doğru bilgi bu kayıtlardadır. Sosyal, iktisadi, hukuki ve askeri bakımdan en direk bilgileri veren kaynaklardır. Toplum yaşantısının her alanına dair bilgileri bu kayıtlarda bulmak mümkündür.
    
 Üniversitelerde bir çok bölümde tez çalışmalarında kaynak olarak kullanılan Şer’iyye Sicillerinin okunması uzmanlık gerektiren bir iştir.
Ekibimiz, Şer’iyye Sicilleri’nde uzman olup bugüne kadar akademik çalışmalarını Şer’iyye Sicilleri üzerine yapmış ve muhtelif bölgelerdeki çok sayıda defteri transkıribe etmiştir.